Onvoorzien

Gebruik onvoorzien

begroting

wijziging

begroting

realisatie

saldo

2014

2014

2014

2014

2014

primair

na wijz.

Primaire begroting

83.040

Wijziging nr.15

Najaarsnota, aframing

-50.000

33.040

0

33.040