Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Begroting 

Rekening

2014

2014

2014

voor wijziging

na wijziging

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

8.101.162

8.081.162

8.160.527

Algemene uitkering

21.313.000

21.442.000

21.465.311

Dividend

376.800

405.800

395.873

Saldo financieringsfunctie

0

0

156.764

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0